Aktiv Forvaltning

Et alternativ til deg som ønsker at vi skal forvalte din formue aktivt.

For våre kunder med mer enn 10 MNOK under forvaltning tilbyr vi en aktiv forvaltningsavtale som ivaretar dine målsetninger til risiko og avkastning.

I en kompleks og stadig skiftende finansverden er det vanskelig å optimalisere aktiva allokeringen til en portefølje. Men aktiva allokering er et viktig steg i oppbyggingen av en portefølje med en stor innvirkning på avkastningen. Målet med Aktiv Forvaltning & Rådgivning hos Alfred Berg er å sette av de nødvendige ressurser for å kunne ta beslutninger som samlet gir det beste resultat. Vårt mål er å gi våre investorer den høyeste mulige avkastningen, for det risiko nivået man er i stand til å ta.

Vi forvalter løpende din portefølje, rapporterer på månedlig basis og gjør automatisk endringer basert på vårt markedssyn.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no