Våre løsninger

Vi kan gi våre kunder mange valgmuligheter gjennom Alfred Bergs egne investeringstilbud i tillegg til BNP Paribas Asset Management brede produktspektrum. Dette omfatter løsninger for alle de viktigste aktivaklassene og enhver investeringsstil.

Handle andeler

Det er ingen kostnader knyttet til kjøp eller salg i våre fond. Fondet belastes med en forvaltningsprovisjon, som blant annet dekker forvaltning og drift av fondet, herunder rapportering til kunder, VPS-gebyrer, revisjon og lignende.

Aktiv Forvaltning

Et alternativ til deg som ønsker at vi skal forvalte din formue aktivt.

kapitalforvalter

Investeringsrådgivning

Vi tilbyr våre kunder rådgivning, oppfølging og rapportering på månedlig basis.

Norske fond - Local Power

Se et utvalg av våre norske aksje- og rentefond.

Nordiske fond - Nordic Strength

Norden – vårt hjemmemarked. Se et utvalg av våre nordiske aksje- og rentefond.

Internasjonale fond - Global Reach

Internasjonale fond forvaltet fra vår globale organisasjon.

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no