13.03.2020
Nyheter, Nyheter & Oppdateringer, Nyhetsanalyse

Tiltak i forbindelse med Corona viruset i Alfred Berg

Som kommunisert på våre nettsider tidligere denne uken, innførte Alfred Berg Kapitalforvaltning onsdag 11. mars tiltak for å sikre daglig drift og hindre spredning av Covid-19 (Korona-viruset).
Våre ansatte er nå fordelt på tre ulike steder. Enkelte ansatte arbeider fra vårt hovedkontor i Munkedamsveien, enkelte fra vårt «back-up» kontor utenfor Oslo og enkelte fra hjemmekontor. Ingen ansatte har fått påvist viruset. Noen få ansatte har blitt satt i karantene etter gjeldende retningslinjer fra myndighetene. De dette gjelder har hjemmekontor og er tilgjengelig på vanlig måte via e-post og telefon.

Alfred Berg Kapitalforvaltning, og vår eier BNP Paribas Asset Management, har gode planer og rutiner for ekstraordinære situasjoner. Vi forventer derfor ikke at vår daglige drift påvirkes i betydelig grad av tiltakene vi har innført. For å hindre smitte begrenses vår kundekontakt så godt det lar seg gjøre til kontakt per telefon, videokonferanser og webcasts. Utover begrensning av fysisk kontakt skal du som kunde i utgangspunktet ikke merke noe til endringene. Alle våre ansatte er tilgjengelige på telefon og e-post som vanlig.

Ta gjerne kontakt med din kundeansvarlige eller kundesenteret vårt på 22 00 51 00 for mer informasjon.

Samme emne

Korona-viruset – Alfred Berg innfører sikkerhetstiltak

Økt svingfaktor

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no