Ideelle organisasjoner

En investering i Alfred Berg Humanfond innebærer i tillegg til de etiske investeringskriteriene at 2% av forvaltningskapitalen per 31.12. deles ut til en ønsket ideell organisasjon. Med andre ord støtter du en ideell organisasjon som du selv velger når du investerer i fondet.

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no