Våre kontorer

Norge Finland Sverige
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland AB

Alfred Berg Funds Ltd.

Alfred Berg Asset Management Finland
AB Helsinki Branch

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Alfred Berg Fonder AB

Munkedamsveien 35
Postboks 1294 Vika
0250 Oslo
Centralgatan 1 B
FI-00100 Helsingfors
Nybrokajen 5
Box 70447
107 25 Stockholm
Tlf.: +47 22 00 51 00
Faks: +47 22 00 51 05
Tlf.: +358 9 228 321
Faks: +358 9 2283 2682
Tlf.: +46 8-5623 47 00
Faks: +46 8 -5623 49 60
info@alfredberg.com info@alfredberg.com info@alfredberg.com
http://www.alfredberg.no/ http://www.alfredberg.fi/ http://www.alfredberg.se/

 

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no