Våre forvaltere

214x260-eriksrod-leif

Leif Eriksrød

Senior porteføljeforvalter

Leif Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder det norske aksjeteamet. Han er en av forvalterne av Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Aktiv, Alfred Berg Norge, Alfred Berg Indeks, Alfred Berg Nordic Best Selection, Alfred Berg Kombi og Alfred Berg Optimal Allokering. Leif begynte i Alfred Berg i 2010. Han har tidligere jobbet 12 år som investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene (som nå er en del av Storebrand konsernet), hvor han oppnådde svært god avkastning for selskapets norske aksjefond. Hans siste stilling var hos Ventor AS. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

214x260-flugsrud-lisbet

Lisbet Flugsrud

Senior kredittanalytiker

Lisbet Flugsrud ble ansatt i Alfred Berg i 2004 etter 5 år innen aktiv forvaltning og kredittanalyse hos SpareBank1. Hun har over 20 års erfaring fra det norske rentemarkedet, og har bl.a. jobbet innen forvaltning i Samvirke Forsikring, Norsk Skibs Hypothekbank samt innlån i Norges Kommunalbank. Flugsrud har en MBA fra Schiller int. Univ. i London og Handelshøyskolen i København, og er NFF renteanalytiker.

214x260-granlund-maria

Maria Granlund

Senior kredittanalytiker

Granlund ble ansatt i Alfred Berg i juni 2013 som senior kredittanalytiker. Maria er ansvarlig forvalter for Alfred Berg Income. Hun har mer enn 20 års erfaring fra rentemarkedet, og dedikerte de første 15 årene på kredittanalyse med hovedfokus på nordisk high yield. Maria har tidligere arbeidserfaring som kredittanalytiker i Swedbank Markets og Nordea Markets i Stockholm og Oslo, og 6 år hos ABG Sundal Collier i Oslo. Hun har en maskiningeniør og har en MBA fra Umeå universitet og er autorisert NFF Renteanalytiker.

214x260-herstad-torolv

Torolv Herstad

Porteføljeforvalter norske renter

Torolv Herstad er porteføljeforvalter i det norske renteteamet. Han co-forvalter følgende fond: Alfred Berg Pengemarked, Alfred Berg Likviditet, Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Obligasjon 1-3, Alfred Berg Obligasjon 3-5, Alfred Berg Kort Obligasjon Alfred Berg Kort Stat og Alfred Berg OMF Kort. Torolv startet som investering spesialist for Alfred Berg Norge i 2012 og gikk senere samme året inn som porteføljeforvalter.Torolv har erfaring fra både aksje- og rentemarkedene siden 2005 gjennom stillinger i både Nordea Investment Funds og Oslo Børs. Hans tidligere arbeidserfaring inkluderer også aksjemegling og konsulentvirksomhet. Torolv innehar en mastergrad i økonomi og finans fra Handelshøyskolen BI, University of Western Sydney i tillegg til å være autorisert NFF Renteanalytiker.

214x260-hestnes-tom

Tom Hestnes

Senior porteføljeforvalter, Nordic High Yield/Alternative investeringer

Tom Hestnes ble ansatt i Alfred Berg i mars 2015. Han er senior porteføljeforvalter og ansvarlig for vår strategi innenfor Nordic High Yield. Tom skal videre bygge opp investeringer og investeringsprodukter innenfor alternative investeringsfond. Tidligere har han hatt ledende roller innenfor high yield rådgivning og tilrettelegging hos flere meglerhus i Norge herunder Swedbank, First Securities og Arctic Securities. De fire siste årene var Hestnes leder for DCM Corporate Finance i SpareBank 1 Markets, og er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

214x260-hoyerholt-henrik

Henrik Emil Høyerholt

Senior kredittanalytiker

Henrik Emil Høyerholt ble ansatt som Senior Kredittanalytiker i Alfred Berg i august 2016. Høyerholt har erfaring fra finansmarkedene siden 1998, og har arbeidet med obligasjonsmarkedet siden 2002. Høyerholt har tidligere arbeidserfaring fra Norges Bank Investment Management (NBIM) i London som Head of Credit Research og har i tillegg erfaring fra kapitalforvaltning og flere norske meglerhus som eks. ABG Sundal Collier og Arctic Securities. Høyerholt er autorisert Finansanalytiker fra NHH og har en mastergrad i økonomi og finans fra BI.

214x260-steinsland-morten

Morten Steinsland

Senior porteføljeforvalter og leder for nordiske renteforvaltningen

Morten Steinsland ble ansatt i 2010. Morten er leder av det norske renteteamet og senior porteføljeforvalter. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har mer enn 25 års erfaring fra rentemarkedet. Steinsland har mer enn 15 års forvaltererfaring hvorav 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Morten har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.

214x260-syrdal-stig-arild

Stig-Arild Syrdal

Porteføljeforvalter

Stig-Arild Syrdal ble ansatt som porteføljeforvalter i Alfred Bergs norske aksjeteam i 2015. Han har tidligere arbeidet i selskapet i perioden 2007–2012. Stig-Arild er co-manager for Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Aktiv, Alfred Berg Norge, Alfred Berg Indeks, Alfred Berg Nordic Best Selection, Alfred Berg Kombi og Alfred Berg Optimal Allokering. Han har tidligere arbeidserfaring fra Norges Bank Kapitalforvaltning, Det Norske Veritas og Torvald Klaveness. Syrdal er utdannet sivilingeniør fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim/University of California, Berkeley og Cand.Merc. (høyere avdelings studium) fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

214x260-tusvik-petter

Petter Tusvik

Senior porteføljeforvalter

Petter Tusvik arbeider som senior porteføljeforvalter i Alfred Bergs norske aksjeteam. Petter startet i Alfred Berg i 2000 og har siden vært en del av det det norske aksjeteamet. Petter har tidligere arbeidserfaring fra Oslo Fond Forvaltning og DNB.

 

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no