Våre forvaltere

ForvaltereLeif

Leif Eriksrød

Senior porteføljeforvalter

Leif Eriksrød er senior porteføljeforvalter og leder det norske aksjeteamet. Han er en av forvalterne av Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Aktiv, Alfred Berg Norge, Alfred Berg Indeks, Alfred Berg Nordic Best Selection, Alfred Berg Kombi og Alfred Berg Optimal Allokering. Leif begynte i Alfred Berg i 2010. Han har tidligere jobbet 12 år som investeringssjef og porteføljeforvalter i Delphi Fondene (som nå er en del av Storebrand konsernet), hvor han oppnådde svært god avkastning for selskapets norske aksjefond. Hans siste stilling var hos Ventor AS. Eriksrød er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Forvalterelisbeth

Lisbet Flugsrud

Senior kredittanalytiker

Lisbet Flugsrud ble ansatt i Alfred Berg i 2004 etter 5 år innen aktiv forvaltning og kredittanalyse hos SpareBank1. Hun har over 20 års erfaring fra det norske rentemarkedet, og har bl.a. jobbet innen forvaltning i Samvirke Forsikring, Norsk Skibs Hypothekbank samt innlån i Norges Kommunalbank. Flugsrud har en MBA fra Schiller int. Univ. i London og Handelshøyskolen i København, og er NFF renteanalytiker.

Forvalteremaria

Maria Granlund

Senior kredittanalytiker

Granlund ble ansatt i Alfred Berg i juni 2013 som senior kredittanalytiker. Maria er ansvarlig forvalter for Alfred Berg Income. Hun har mer enn 20 års erfaring fra rentemarkedet, og dedikerte de første 15 årene på kredittanalyse med hovedfokus på nordisk high yield. Maria har tidligere arbeidserfaring som kredittanalytiker i Swedbank Markets og Nordea Markets i Stockholm og Oslo, og 6 år hos ABG Sundal Collier i Oslo. Hun har en maskiningeniør og har en MBA fra Umeå universitet og er autorisert NFF Renteanalytiker.

Forvalteretorolv

Torolv Herstad

Porteføljeforvalter norske renter

Torolv Herstad er porteføljeforvalter i det norske renteteamet. Han co-forvalter følgende fond: Alfred Berg Pengemarked, Alfred Berg Likviditet, Alfred Berg Obligasjon Alfred Berg Obligasjon 1-3, Alfred Berg Obligasjon 3-5, Alfred Berg Kort Obligasjon Alfred Berg Kort Stat og Alfred Berg OMF Kort. Torolv startet som investering spesialist for Alfred Berg Norge i 2012 og gikk senere samme året inn som porteføljeforvalter.Torolv har erfaring fra både aksje- og rentemarkedene siden 2005 gjennom stillinger i både Nordea Investment Funds og Oslo Børs. Hans tidligere arbeidserfaring inkluderer også aksjemegling og konsulentvirksomhet. Torolv innehar en mastergrad i økonomi og finans fra Handelshøyskolen BI, University of Western Sydney i tillegg til å være autorisert NFF Renteanalytiker.

ForvaltereTom

Tom Hestnes

Senior porteføljeforvalter, Nordic High Yield/Alternative investeringer

Tom Hestnes ble ansatt i Alfred Berg i mars 2015. Han er senior porteføljeforvalter og ansvarlig for vår strategi innenfor Nordic High Yield. Tom skal videre bygge opp investeringer og investeringsprodukter innenfor alternative investeringsfond. Tidligere har han hatt ledende roller innenfor high yield rådgivning og tilrettelegging hos flere meglerhus i Norge herunder Swedbank, First Securities og Arctic Securities. De fire siste årene var Hestnes leder for DCM Corporate Finance i SpareBank 1 Markets, og er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Forvalterehenrik

Henrik Emil Høyerholt

Senior kredittanalytiker

Henrik Emil Høyerholt ble ansatt som Senior Kredittanalytiker i Alfred Berg i august 2016. Høyerholt har erfaring fra finansmarkedene siden 1998, og har arbeidet med obligasjonsmarkedet siden 2002. Høyerholt har tidligere arbeidserfaring fra Norges Bank Investment Management (NBIM) i London som Head of Credit Research og har i tillegg erfaring fra kapitalforvaltning og flere norske meglerhus som eks. ABG Sundal Collier og Arctic Securities. Høyerholt er autorisert Finansanalytiker fra NHH og har en mastergrad i økonomi og finans fra BI.

Forvalteremorten

Morten Steinsland

Senior porteføljeforvalter og leder for nordiske renteforvaltningen

Morten Steinsland ble ansatt i 2010. Morten er leder av det norske renteteamet og senior porteføljeforvalter. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har mer enn 25 års erfaring fra rentemarkedet. Steinsland har mer enn 15 års forvaltererfaring hvorav 5 år som leder av amerikanske renteinvesteringer i DnB Asset Management i New York, og tre år som leder for globale renteinvesteringer i DnB NOR Asset Management i Oslo. Morten har også vært leder for norsk pengemarkeds- og swaphandel i Nordea Markets i Oslo.

Forvalterestigarild

Stig-Arild Syrdal

Porteføljeforvalter

Stig-Arild Syrdal ble ansatt som porteføljeforvalter i Alfred Bergs norske aksjeteam i 2015. Han har tidligere arbeidet i selskapet i perioden 2007–2012. Stig-Arild er co-manager for Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Aktiv, Alfred Berg Norge, Alfred Berg Indeks, Alfred Berg Nordic Best Selection, Alfred Berg Kombi og Alfred Berg Optimal Allokering. Han har tidligere arbeidserfaring fra Norges Bank Kapitalforvaltning, Det Norske Veritas og Torvald Klaveness. Syrdal er utdannet sivilingeniør fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim/University of California, Berkeley og Cand.Merc. (høyere avdelings studium) fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

ForvalterePetter

Petter Tusvik

Senior porteføljeforvalter

Petter Tusvik arbeider som senior porteføljeforvalter i Alfred Bergs norske aksjeteam. Petter startet i Alfred Berg i 2000 og har siden vært en del av det det norske aksjeteamet. Petter har tidligere arbeidserfaring fra Oslo Fond Forvaltning og DNB.

ForvaltereKristian

Kristian Tunaal 

Senior porteføljeforvalter

Kristian Tunaal jobber som Porteføljeforvalter med fokus på Norden. Har tidligere jobbet som saksbehandler i Konkurransetilsynet, oil service analytiker i Karl Johan Fonds/Gjensidige Nor Equities og aksjestrateg i DNB Markets. Har cand.polit i sos.øk. frå Universitetet i Oslo og MBA fra INSEAD.

 

ForvaltereTorry

Torry Torheim

Porteføljeforvalter

Torry er Porteføljeforvalter i aksjeteamet. Torry ble ansatt i Alfred Berg 2017, og har tidligere arbeidet i selskapet i perioden 2008-2014. Han har vært en del av teamet til  Alfred Berg Global i perioden 2009-2011 og siden 2018. Han tidligere hatt en rekke stillinger i selskapet, blant annet i porteføljeadministrasjonen og den nordiske risikostyringsfunksjonen. Han har tidligere arbeidserfaring som risikoanalytiker fra hedgefondet til Trient Asset Management. Torheim er utdannet ved Massey University og Hong Kong University of Science & Technology.

Forvalteremagnus

Magnus V. Nybø

Renteanalytiker

Magnus V. Nybø ble ansatt i Alfred Berg i oktober 2018 som analytiker i renteteamet. Han har tidligere erfaring fra SIX Securities Services hvor han jobbet med kvantitativ risiko og utviklet modeller for marked, kreditt og likviditetsrisiko. I Alfred Berg jobber Magnus hovedsakelig med nordisk investment grade med et fokus på forbedring av arbeidsprosesser, samt utvikling av støtteverktøy innen kredittanalyse og datahåndtering. Magnus har en MSc in Finance fra Cass Business School og tre år som doktorgradsstudent ved University of Zurich/ Swiss Finance Institute hvor han forsket på temaer innen markedsmikrostruktur

 

 

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no