Styret

Vincent Trouillard-Perrot Vincent Trouillard-Perrot
Nordic CEO, Alfred Berg

Vincent Trouillard-Perrot er administrerende direktør i Alfred Berg i Norden. Han har mer enn 20 års erfaring i de europeiske og asiatiske finansmarkedene. Før Trouillard-Perrot tiltrådte stillingen i Alfred Berg arbeidet han i BNP Paribas Investment Partners som administrerende direktør i Hong Kong og leder av APAC Hub. Han har en mastergrad i finans, markedsføring og bedriftsøkonomi fra INSEEC Paris School of Business, Frankrike.

Serge Riff Serge Riff
Nordic CFO, Alfred Berg

Serge Riff er nordisk finansdirektør i Alfred Berg. Tidligere var han finansdirektør for BNP Paribas Investment Partners, morselskapet til Alfred Berg. Serge har vært ansatt i BNP Paribas siden 1990. Etter ulike stillinger innen IT og internrevisjon startet han som global leder for økonomistyring i BNP Paribas Investment Partners i 2001. Serge fikk sin mastergrad fra Ecole Centrale de Lille, Frankrike.

Sami Vartiainen Sami Vartiainen
Nordic COO, Alfred Berg

Sami Vartiainen leder Operations og produktutvikling i Alfred Berg i Norden. Vartiainen har over 15 års erfaring fra finansbransjen som bl.a. administrerende direktør i Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland AB og i Alfred Berg Fondene Ltd. Vartiainen er utdannet ved i University of Pittsburgh i USA og Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

214x260-djupedal-havard Håvard Jens Djupedal
Andelseiervalgt styremedlem

Håvard J. Djupedal er administrerende direktør i Landbruksforsikring AS. Djupedal har mer enn 30 års erfaring fra forsikringsbransjen, hvorav majoriteten i lederstillinger. Før stillingen i Landbruksforsikring var Djupedal ansatt i Tryg Forsikring som salgsdirektør og i Vesta forsikring som regionsdirektør. Han har også erfaring fra BNP Paribas, Gjensdidige Forsikring og Zurich Forsikring. Djupedal er utdannet ved Handelshøyskolen BI, Oslo,Ingeniørhøyskolenog Sjøkrigsskolen, samt at han har gjennomført et Executive Management Programme ved Insead.

Kristine Hovland
Andelseiervalgt styremedlem

 

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no