Jobbe hos oss – utvikling i et sterkt fagmiljø!

Gjennom 150 år har Alfred Berg utviklet et service- og etikknivå som overgår kundenes forventninger. I vårt arbeid har vi fokus på å gjøre vårt beste, og har en genuin konkurransevilje.

Våre ansatte
Hos Alfred Berg er våre medarbeidere avgjørende for å oppnå våre visjoner og mål. Vi er overbevist om at det er våre ansatte som er vår største ressurs. Ved å sette høye standarder for kvalitet, ambisjoner, evne og innovasjon, inspirerer vi våre ansatte til å bli blant de beste i bransjen. Til gjengjeld legger vi stor vekt på å tilby et kreativt, dynamisk og stimulerende arbeidsmiljø, slik at våre ansatte skal trives og utvikle seg som individer og i sine profesjonelle roller.

Karrieremuligheter
Vi ser på Norden som vårt hjem og våre ansatte arbeider i en rekke områder, fra finans til kapitalforvaltning, salg, compliance, administrasjon etc. Enten du har 5 eller 15 års erfaring, vil vi gjerne høre fra deg. Vi ønsker også studenter velkommen til deltidsarbeid eller sommerjobber, noe som vi mener er en god anledning til å møte kapitalforvaltningsbransjen for første gang.

Vår bredde av oppgaver og erfaringer bidrar til en atmosfære som er preget av mangfold og kontinuerlig læring. I Alfred Berg ønsker vi å tiltrekke oss de beste kandidatene og rekruttere dem som passer best for hver enkel stilling. Uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, alder, seksuell legning eller nasjonalitet.

Lyst til å jobbe i Alfred Berg?
Send en uoppfordret søknad. Dersom vi ikke har noen ledige stillinger tilgjengelig som passer dine kvalifikasjoner, arkiverers søknaden i seks måneder for eventuelle fremtidige stillinger.
Skriv søknad på engelsk og send til hr@alfredberg.com

Vi ser frem til å høre fra deg!

Del denne siden :

Kontakt

Human Resources ALFRED BERG

hr@alfredberg.com

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no