Eierforhold

BNP Paribas Asset Management – vårt morselskap

BNP Paribas Asset Management er en selvstendig virksomhet innenfor BNP Paribas Group. Det gir oss anledning til å ha en global storbanks erfaring og stabilitet i ryggen. Som en av de første aktørene som har signert FNs erklæring fra ansvarlige investeringer (UN PRI), ønsker vi å skape noe nytt og å understreke problemstillinger knyttet til miljø, sosiale og styresett.

Alfred Berg er en av totalt 19 partnere. For oss som en nordisk investerings spesialist innen BNP Paribas Asset Management er vårt morselskap en verdifull ressurs og sikkerhet, noe som også kommer kundene våres til gode. Takket være BNP Paribas Asset Management unike, tjenesteorientert plattform, kan vi tilby samme fleksibilitet, åpenhet og pålitelighet til de brede markedsaktørene.

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no