Alfred Berg, en moderne kapitalforvalter med lange tradisjoner

Vi er en dedikert og selvstendig nordisk kapitalforvalter innen BNP Paribas Group. Med tilbudet vårt får du tilgang til lokal kompetanse kombinert med et globalt nettverk av profesjonelle investeringsspesialister og investeringsløsninger. Vi er aktive i det nordiske markedet og har kontorer i Helsinki, Oslo og Stockholm med til sammen ca. 100 ansatte som spesialiserer seg på kapitalforvaltning, analyse og kundeservice.

Hos Alfred Berg er vi engasjerte i vårt arbeid og våre kunder. Vi har mer enn 150 års erfaring i bransjen og fokuserer utelukkende på kapitalforvaltning kombinert med styrken av å være en del av BNP Paribas Asset Management.

Vi tilbyr konkurransedyktige produkter som gir merverdi for våre kunder på lang sikt. Målet vårt er å bli din prioriterte investeringspartner – en fleksibel lokal ekspert med et bredt globalt investeringsunivers.

Lokal tilstedeværelse
Lokal tilstedeværelse med dedikerte investeringsrådgivere og investeringseksperter for våre kunder.

Nordisk styrke
Gjennom vårt nære samarbeid i Norden skaper vi felles nordiske produkter, deler erfaringer og kompetanse som våre kunder kan dra nytte av.

Global rekkevidde
Med  vårt morselskap, BNP Paribas Asset Management, som er representert i mer enn 40 land og har mer enn 800 investeringsspesialister gir vi våre kundene tilgang til verdensomspennende markedsinformasjon om finansmarkedene til en hver tid.

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no