shutterstock_247902574
24.01.2019
Nyheter og rapporter, Nyhetsstrøm

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Nordisk Pengemarked

Martin Gisvold

Vedtektene i verdipapirfondet Alfred Berg Nordisk Pengemarked endres herved etter Finanstilsynets godkjenning 7. januar 2019.

 

Endringene innebærer at fondet endrer navn fra Alfred Berg Nordisk Pengemarked til Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss. Se vedlagte link for mer informasjon. I forbindelse med gjennomføring av vedtektsendringene nevnt over kan andelseiere benytte seg av rett til kostnadsfri innløsning.

 

Kopi av nye fondsdokumenter kan vederlagsfritt  lastes opp her:

Nye vedtekter for Alfred Berg Nordisk Likviditet  Pluss [link]

Nytt prospekt for Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss [link]

 

Nye vedtekter trer i kraft 1.februar 2019.

 

Vennligst ta kontakt med oss på telefon 22 00 51 00 eller per e-post til kundesenter.no@alfredberg.com dersom det er spørsmål i denne forbindelse.

Samme emne

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no