15.11.2018

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Alfred Berg Nordisk Pengemarked

Alfred Berg viser til informasjonsbrev av 28. september 2018 sendt til andelseierne i ovennevnte fondet. Endringene innebærer at fondets klassifisering endres til Internasjonalt Pengemarked med virkning 23. november 2018. Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning av sine andeler frem til denne datoen.

Vedlagt nye vedtekter for Alfred Berg Nordisk Pengemarked

Nye vedtekter trer i kraft 23. november 2018.

Vennligst ta kontakt med oss på telefon 22 00 51 00 eller per e-post til kundesenter.no@alfredberg.com dersom det er spørsmål i denne forbindelse.

Med vennlig hilsen

Kundesenter

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Samme emne

Tiltak i forbindelse med Corona viruset i Alfred Berg

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no