18.10.2017
Nyheter og rapporter

Nyttige tips rundt aksjesparekonto

  • Du kan ha så mange aksjesparekontoer du vil, hos så mange leverandører du vil. Det er gratis å opprette aksjesparekonto hos Alfred Berg og vi tar ingen administrasjonsgebyrer.
  • Ved gave/arv; kan du overføre en aksjesparekonto til en annen uten å realisere skatt. Men du kan ikke dele en aksjesparekonto på flere personer. Et tips er å opprette like mange aksjesparekontoer som du ønsker å gi bort.
  • Flytter du midlene dine fra Alfred Berg til en annen forvalter «mister» vi deg og vi kan ikke lenger gi deg rådgivning eller invitasjoner til arrangementer.
Samme emne

Innkalling til valgmøte i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no