Nyheter og rapporter

bondsmai
Nyheter, Nyheter & Oppdateringer

“Fool me once – shame on you, fool me twice – shame on me”

25.05.2020
Flere nyheter
Nyheter, Nyheter & Oppdateringer, Nyhetsanalyse - Økt svingfaktor
Nyheter, Nyheter & Oppdateringer, Nyhetsanalyse - Tiltak i forbindelse med Corona viruset i Alfred Berg
Nyheter, Nyheter & Oppdateringer, Nyhetsanalyse - Korona-viruset – Alfred Berg innfører sikkerhetstiltak
Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no