Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du at vi skal ta kontakt?

E-post: kundesenter.no@alfredberg.com

Telefon: 22 00 51 00
Faks: 22 00 51 05
Faks for ordre: 22 00 51 03

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Munkedamsveien 35, 4 etg.
Postboks 1294 Vika
0250 Oslo

Kontakt

Nils ANDRESEN

Head of Sales+47 909 87 272 Send en epost

Christian GROSCH

Head of Tactical Asset Allocation & Advisory+47 916 32 351 Send en epost

Eivind HJELLE

Client Relationship Manager+47 916 32 377 Send en epost

Alexander HOFSMOEN

Client Relationship Manager+47 913 34 473 Send en epost

Jesper NYGAARD

Client Relationship Manager+47 916 32 330 Send en epost

Kristoffer SøNNERVIK

Client Relationship Manager+47 416 84 486 Send en epost

Philip BRAATHEN

Client Relationship Manager+47 92 35 59 96 Send en epost

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no