AD
11.06.2019
Nyheter og rapporter

Innkalling til valgmøte i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Martin Gisvold

Innkalling til valgmøte i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Til behandling foreligger:

  1. Godkjenning av innkalling og registrering av fremmøtte andelseiere
  2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen
  3. Valg av andelseiervalgt styremedlem og varamedlem
  4. Eventuelt

Tid: Torsdag 27. juni 2019, kl. 12.00

Sted: Munkedamsveien 35, 4. etg.

Dersom andelseiere ønsker å ta opp andre saker, må dette meddeles styret i forvaltningsselskapet innen onsdag 26. juni 2019.

Deltagelse på møte eller eventuelt fullmakt bes meddelt kundesenteret på telefon 20 00 51 01 eller på e-post: kundesenter.no@alfredberg.com senest 26. juni 2019. Husk å ta med gyldig legitimasjon!

Samme emne

Brexit

Alfred Berg Kapitalforvaltning til topps i Prosperaundersøkelsen 2019 – igjen!

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no