Modern buildings in Oslo with their reflection into the water
28.08.2019
Nyheter, Nyheter & Oppdateringer, Nyhetsanalyse

Fusjonen mellom Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration og Alfred Berg Obligasjon 1-3

Styret i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS har som kjent besluttet å fusjonere verdipapirfondet Alfred Berg Obligasjon 1-3 (overdragende fond) inn i Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration (overtakende fond).

Fusjonen vil ikke få konsekvenser for forvaltningen eller mandatet til Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration.

Finanstilsynet har tidligere gitt tillatelse til fusjonen, og fusjonen måtte videre godkjennes av andelseierne i andelseiermøter. Disse andelseiermøtene ble avholdt 14. august 2019, og resultatet ble altså at begge andelseiermøtene samtykket til fusjonen.

Fusjonen vil dermed gjennomføres den 30. august 2019.

En nærmere beskrivelse av fusjonen og konsekvenser for andelseierne i de berørte verdipapirfondene samt fusjonsavtale kan fås ved henvendelse til kundesenter på telefon: 22 00 51 00.

 

Samme emne

Alfred Bergs navn misbrukt i svindelforsøk

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no