2
27.03.2019
Nyheter og rapporter

Brexit

Det er fremdeles uklart om Storbritannia og EU blir enige om en overgangsordning som vil regulere Storbritannias uttreden av EU.

For å sikre at fondene Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Nordic Gambak og Alfred Berg Kombi også fremover kan plassere midler i selskaper notert på børs eller annet regulert marked i Storbritannia er fondsvedtektene oppdatert.

Vedlagt kopi av oppdaterte vedtekter.

Alfred Berg Kombi

Alfred Berg Gambak

Alfred Berg Nordic Gambak

Samme emne

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked

Innkalling til valgmøte i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no