15.03.2017
Nyheter og rapporter

Alfred Bergs markedssyn – mars 2017

Les mer om hvordan vi vurderer de forskjellige markedene

  • Oljeprisen har stabilisert seg over 50 dollar fatet etter OPEC møte i november. Fortsatt fall i investeringene, men begynner å nærme seg bunnen.
  • Den underliggende sterke veksten fortsetter i USA.
  • Høyere inflasjonstall og økt optimisme i Europa. Kina og India fortsetter å være viktige drivere av global vekst.
  • Risikoen fremover er knyttet til det politiske bilde. Negative utfall kan føre til betydelig uro i markedet og ny nedside kan materialisere seg.
  • Sentralbankenes stimulanser dreper svigningen i markedet på kort sikt, men kan skape mulige bobler på lang sikt.
  • Aksjer er attraktive i forhold til statsrenter relativt sett, men er på høye nivåer på absolutt basis.
  • Den videre utvikling i kredittspreaden avhenger av sentralbankenes politikk.
  • Rentebunnen er sannsynligvis nådd i Norge, men lenge til renten skal opp.

Vi går til nøytralvekt i norske og globale aksjer, overvekt kreditt og undervekt rentebinding.

Samme emne

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Nordisk Pengemarked

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no