08.06.2017
Vårt markedssyn

Alfred Bergs markedssyn – juni 2017

Les mer om hvordan vi vurderer de forskjellige markedene

   • Oljeprisen holder seg rundt 50 dollar fatet, falt tilbake i forhold til starten på året. Fortsatt fall i investeringene, men begynner å nærme seg bunnen.
   • Den underliggende sterke veksten i USA fortsetter.
   • Bedre makrotall og økt optimisme i Europa. Kina og India fortsetter å være viktige drivere av global vekst.
   • Kronekursen har vært overraskende svak og langt svakere enn situasjonen i norsk økonomi tilsier.
   • Risikoen fremover er knyttet til det politiske bilde. Det er usikkerhet rundt Trumps gjennomføringsevene og politiske fremtid, i tillegg til Brexit forhandlinger.
   • Sentralbankenes stimulanser dreper svigningen i markedet på kort sikt, men kan skape mulige bobler på lang sikt.
   • Aksjer er attraktive i forhold til statsrenter relativt sett, men er på høye nivåer på absolutt basis.
   • Kredittspreader er i nærheten av de laveste nivåene vi har sett de siste 10 årene med begrenset potensialet for vidrere spread inngang.
   • Rentebunnen er sannsynligvis nådd i Norge, men lenge til renten skal opp.

   Vi opprettholder nøytralvekt i norske og globale aksjer, overvekt kreditt og undervekt rentebinding.

Samme emne

Tiltak i forbindelse med Corona viruset i Alfred Berg

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no