05.07.2017
Vårt markedssyn

Alfred Bergs markedssyn – juli 2017

Les mer om hvordan vi vurderer de forskjellige markedene

    • Veksten er revidert noe ned i USA, men fra høye nivåer.
    • Veksten i Kina dempes av mer kontraktiv politikk for å dempe bobler i finansmarkedet. Men det globale vekstbilde ser ut til å være i bedring.
    • Kronekursen har vært overraskende svak og langt svakere enn situasjonen i norsk økonomi tilsier.
    • FED er i ferd med å normalisere pengepolitikken og signaliserer en renteheving til i 2017, tre i 2018 og tre i 2019. Markedet tror på en vesentlig lavere takt.
    • Oljeprisen holder seg rundt 50 dollar fatet, men har falt tilbake i forhold til starten på året. Fortsatt fall i investeringene, men begynner å nærme seg bunnen.
    • Sentralbankenes stimulanser dreper svigningen i markedet på kort sikt, men kan skape mulige bobler på lang sikt.
    • Aksjer er attraktive i forhold til statsrenter relativt sett, men er på høye nivåer på absolutt basis.
    • Kredittspreader er i nærheten av de laveste nivåene vi har sett de siste 10 årene med begrenset potensialet for vidrere spread inngang.
    • Rentebunnen er sannsynligvis nådd i Norge, men lenge til renten skal opp.

    Vi opprettholder nøytralvekt i norske og globale aksjer, overvekt kreditt og undervekt rentebinding.

Samme emne

Tiltak i forbindelse med Corona viruset i Alfred Berg

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no