13.02.2017
Nyheter og rapporter

Alfred Bergs markedssyn – februar 2017

Les mer om hvordan vi vurderer de forskjellige markedene

  • Oljeprisen har stabilisert seg over 50 dollar fatet etter OPEC møte i november. Fortsatt oppgang i oljeprisen begrenses av høy produksjon.
  • Den underliggende sterke veksten fortsetter i USA.
  • Bedre inflasjonstall og sentiments-indikatorer har økt optimisme i Europa. Det globale vekstbilde ser ut til å være i bedring.
  • Foreløpig er 2017 estimatene uendret for Oslo Børs, men det er fortsatt stor sannsynlighet for nedjusteringer gjennom året.
  • FED er i ferd med å normalisere pengepolitikken. Med den positive økonomiske utvklingen og økende inflasjon i Europa kan signaler om ny pengepolitikk også komme fra Europa i 2017.
  • Sentralbankenes stimulanser dreper svigningen i markedet på kort sikt, men kan skape mulige bobler på lang sikt.
  • Aksjer er attraktive i forhold til statsrenter relativt sett, men er på høye nivåer på absolutt basis.
  • Den videre utvikling i kredittspreaden avhenger av sentralbankenes politikk.
  • Rentebunnen er sannsynligvis nådd i Norge, men lenge til renten skal opp.

Vi er svakt overvekt norske og globale aksjer, overvekt kreditt og undervekt rentebinding.

Samme emne

Innkalling til valgmøte i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no