08.08.2017
Vårt markedssyn

Alfred Bergs markedssyn – august 2017

Les mer om hvordan vi vurderer de forskjellige markedene

    • Den underliggende sterke veksten i USA fortsetter, men noe mer blandede tall. Arbeidsmarkedet strammer seg ytterligere til.
    • Tall gjennom sommeren bekrefter oppsving i Europa. Det globale vekstbilde er oppjustert på bakgrunn av sterke tall i Europa og Kina.
    • Kronekursen har styrket seg markert, spesielt mot dollar. Dette uttrykker markedets tro på at ting går bedre i norsk økonomi. Boligmarkedet vil være en usikkerhetsfaktor fremover.
    • FED er i ferd med å normalisere pengepolitikken og signaliserer en renteheving til i 2017, tre i 2018 og tre i 2019. Markedet tror på en vesentlig lavere takt.
    • Sentralbankenes stimulanser dreper svigningen i markedet på kort sikt, men kan skape mulige bobler på lang sikt.
    • Aksjer er attraktive i forhold til statsrenter relativt sett, men er på høye nivåer på absolutt basis.
    • Kredittspreader er i nærheten av de laveste nivåene vi har sett de siste 10 årene med begrenset potensialet for vidrere spread inngang. Ytterligere spread inngang gjennom sommeren på bakgrunn av lite tilbud og god etterspørsel.
    • Rentebunnen er sannsynligvis nådd i Norge, men lenge til renten skal opp.
    • Vi opprettholder nøytralvekt i norske og globale aksjer, overvekt kreditt og undervekt rentebinding.
Samme emne

Tiltak i forbindelse med Corona viruset i Alfred Berg

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no