Untitled design (7)
19.06.2019
Nyheter og rapporter, Nyhetsstrøm

Alfred Berg Kapitalforvaltning til topps i Prosperaundersøkelsen 2019 – igjen!

Martin Gisvold

Kantar Sifo har offentliggjort den årlige Prosperaundersøkelsen for norske kapitalforvaltere. Alfred Berg rangeres i år som nr 1 av distributører, konsulenter og fondsselektører, og nr 2 av institusjonelle sluttkunder. Dette gir Alfred Berg en soleklar førsteplass på tvers av kundegruppene.

Vi setter svært stor pris på at norske distributører, investeringskonsulenter og fondsselektører i år rangerer oss som landets beste kapitalforvalter. Opp en plass fra fjorårets andre plass. Alfred Berg rangeres som nr 1 i hele seks av undersøkelsens 11 underkategorier av denne kundegruppen. Av institusjonelle sluttkunder rangeres Alfred Berg som nr 2 i årets undersøkelse. Ned en plass fra fjorårets førsteplass. Som i fjor gir dette Alfred Berg sammenlagtseieren.

I kategoriene forvalters kompetanse og track record, som er de to kategoriene som vektlegges mest, rangeres Alfred Berg høyest av begge kundegruppene.

At 21% av nettotegningen i fond hittil i år har gått til Alfred Berg, og at forvaltningskapitalen har nådd ca. 80 mrd. NOK, tyder også på fornøyde kunder.

Rangeringen i undersøkelen er basert på tilbakemeldinger fra 41 distributører, investeringskonsulenter og fondsselektører, og 76 institusjonelle sluttkunder med minimum 200 mill. NOK plassert hos eksterne forvaltere. Se Kantar Sifos hjemmeside for Prosperaundersøkelsen 2019.

Samme emne

Innkalling til valgmøte i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Alfred Berg bytter referanseindekser på nordiske rentefond

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no