21.12.2018
Vårt markedssyn

Alfred Berg bytter referanseindekser på norske rentefond

I mange år har markedsstandarden for referanseindekser på norske obligasjonsfond vært familien av Oslo Børs statsobligasjonsindekser. Mange norske rentefond, inklusiv Alfred Bergs fond som nevnt under, investerer vanligvis i rentepapirer utstedt av finansforetak og industriselskaper, og som innehar både kreditt- og likviditetsrisiko. Statsobligasjonsindeksene har derfor bare vært delvis relevante. Bakgrunnen for at Oslo Børs statsobligasjonsindeksene har vært benyttet er historisk. Det har ikke eksistert alternative referanseindekser med et kredittelement.

 

Nå tilbys det indekser som dekker kredittelementet for norske rentepapirer. Disse indeksene er mer relevante enn statsobligasjonsindeksene og reflekterer i større grad kreditt- og likviditetselementet. Styret i Alfred Berg har besluttet å endre referanseindeksene fra Oslo Børs statsobligasjonsindekser til nye og mer relevante kredittindekser for flere av våre norske obligasjonsfond. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2019.

 

Fondene er listet opp under:

 

Fond: Klasse/ISIN: Gammel indeks: Ny Indeks:
Alfred Berg Høyrente C-NOK/NO0010668106 C-USD/NO0010663123 ST1X NBP Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged (NOHYNH)
Alfred Berg Kort Obligasjon NO0010089535 ST3X NBP Norwegian RM1-RM2 Duration 1 Index NOK (NORM12D1)
Alfred Berg Obligasjon 1-3 NO0008000759 ST3X/ST4X 50 % NBP Norwegian RM1-RM2 Duration 1 Index NOK (NORM12D1) og 50 % NBP Norwegian RM1-RM2 Duration 3 Index NOK (NORM12D3)
Alfred Berg Obligasjon C/NO0010089410 ST4X NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK (NORM123D3)
Alfred Berg OMF Kort I/NO0010655152 ST1X NBP Norwegian RM1-RM3 Floating Rate Index NOK (NORM1FRN)

 

 

 

Samme emne

Tiltak i forbindelse med Corona viruset i Alfred Berg

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no