Modern buildings in Oslo with their reflection into the water
23.10.2019
Nyheter

Alfred Berg bytter referanseindeksen på verdipapirfondet Alfred Berg (PAM) Short Global Credit

Styret i Alfred Berg har besluttet å endre referanseindeksen til verdipapirfondet Alfred Berg (BNP Paribas) Short Global Credit. Fondet endret 1. november 2019 referanseindeks fra 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 1-3 YR (Hedged NOK) RI + 50% Bloomberg Barclays US Corporate 1-3YR (Hedged NOK) RI til Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1 – 3 Years (Hedged NOK) RI.

Den nye referanseindeksen er en bred og mye brukt indeks for globale rentefond. Indeksen består av globale rentebærende instrumenter utstedt av selskaper med investment grade rating. Indeksen har en rentedurasjon mellom 1 og 3 år og består hovedsakelig av utstedere innenfor bank/finans og industrisektoren.

 

Samme emne

Falsk trygghet i internasjonale obligasjoner?

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no