TW_TOP_bridgeNY_231465109_630x215
06.04.2018
Nyheter og rapporter

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Global Quant

Vedtektene i verdipapirfondet Alfred Berg Global Quant endres herved etter Finanstilsynets godkjenning 4. april 2018.

Endringene innebærer bl.a. at fondet endrer navn fra Alfred Berg Global Quant til Alfred Berg Global, og at minste tegningsverdi og maksimal forvaltningsgodtgjørelse i fondets andelsklasser endres. Se vedlagte link for mer informasjon.

I forbindelse med gjennomføring av vedtektsendringene nevnt over kan andelseiere benytte seg av rett til kostnadsfri innløsning.

Kopi av nye fondsdokumenter kan vederlagsfritt  lastes opp her:

Nye vedtekter for Alfred Berg Global   

Nytt prospekt for Alfred Berg Global 

 

Nye vedtekter trer i kraft 13.april 2018.

Vennligst ta kontakt med oss på telefon 22 00 51 00 eller per e-post til kundesenter.no@alfredberg.com dersom det er spørsmål i denne forbindelse.

 

Med vennlig hilsen
Kundesenter
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Samme emne

Brexit

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no