630x215-responsible-asset-manager

Etiske investeringer

Samfunnsansvarlige investeringer – grunnpilaren i våre fond
Gjennom fondene Alfred Berg Humanfond og Alfred Berg Norge Etisk har samfunnsansvarlige investeringer (SRI) vært en del av Alfred Bergs porteføljestyring i Norge i mange år. Disse fondene startet 1999 og er godt kjente i det norske markedet.

1 januar 2013 besluttet Alfred Berg Kapitalforvaltning å innføre etiske investeringskriterier på alle aksje- og rentefond i Norge. Unntatt fra dette, er aksjefondet Alfred Berg Indeks som følger Oslo Børs Hovedindeks. Alfred Berg Norge Etisk og Alfred Berg Humanfond vil fusjonere med Alfred Berg Norge når alle godkjennelser er i orden.

Fondenes overordnede mål er å gi andelseierne best mulig avkastning, selv med samfunnsmessige hensyn i investeringsvalgene. Fondene forvaltes av høyt kvalifiserte medarbeidere i Alfred Berg Kapitalforvaltning med mange års erfaring innenfor kapitalforvaltning. Nærmere detaljer om Humanfondet, som i tillegg er et ideelt fond, ser du nedenfor.

Del denne siden :

Kontakt

200x200-tusvik-petter

Petter TUSVIK

+47 2200 5184

petter.tusvik@alfredberg.com

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.