Vår nordiske ledelse

214x260-vincent-trouillard-perrot Vincent Trouillard-Perrot
Nordic CEO, Alfred BergVincent Trouillard-Perrot er nordisk direktør i Alfred Berg, med det overordnede ansvaret for forretningsutvikling av Alfred Berg i de nordiske og baltiske markedene. Han har over 20 års erfaring i europeiske og asiatiske finansmarkedene. Trouillard-Perrot var administrerende direktør HK og leder av APAC Hub ved BNP Paribas Investment Partners i Asia, før han begynte i Alfred Berg i 2011. Hans tidligere erfaring inkluderer flere år i den asiatiske kapitalforvaltning bransjen. Han har en mastergrad i finans, markedsføring og bedriftsøkonomi fra INSEEC Paris School of Business, Frankrike.
214x260-arnesen-helge Helge S. Arnesen
CEO, Alfred Berg Kapitalforvaltning ASHelge S. Arnesen er administrerende direktør i Alfred Berg Kapitalforvaltning i Norge og investeringsdirektør med overordnet ansvar for investeringer i det nordiske markedet. Arnesen har over 20 års erfaring i det norske finansmarkedet, og har vært ansatt i Alfred Berg siden 2010. Arnesen kom fra en stilling som renteforvalter og medlem av investeringskomiteen i Folketrygdfondet, en del av Statens pensjonsfond. Tidligere erfaring inkluderer 10 år fra Livsforsikring og flere år som rente trader og porteføljeforvalter. Arnesen har en mastergrad i industriell økonomi fra NTNU og en Master i teknologiledelse fra NTNU / NHH / MIT.
Juhani Keinänen Juhani Keinänen
Country Manager & Head of Sales, Alfred Berg FinlandJuhani Keinänen er landssjef i Finland og leder for salgsavdelingen. Juhani har vært ansatt i Alfred Berg siden 2015. Han startet sin karriere innen finans i 1988, og har erfaring fra forskjellige stillinger innen salg og porteføljeforvaltning. Han har tidligere arbeidet for Danske Capital, Carnegie, Opstock, DNB og Merita-Norbanken (Nordea). Juhani har også bodd og arbeidet i Norge i syv år. Juhani har en MBA fra Svenska Handelshögskolan i Helsinki.
214x260-serge-riff Serge Riff
Nordic CFO, Alfred BergSerge Riff har siden juli 2011 vært nordisk finansdirektør i Alfred Berg Gruppen. Tidligere var han finansdirektør for visegruppen til BNP Paribas Investment Partners, morselskapet til Alfred Berg. Riff har vært ansatt i BNP Paribas siden 1990, hvor han har hatt ulike stillinger innen IT og intern revisjon. Han startet som global leder for økonomistyring i BNPP Investment Partners i 2001, og har sin mastergrad fra Ecole Centrale de Lille.
214x260-tomas-scherp Tomas Scherp
CEO, Alfred Berg Kapitalförvaltning ABTomas Scherp er administrerende direktør i Alfred Berg Asset Management AB og salgsansvarlig i Norden. Scherp startet i Alfred Berg i 2000 og har mer enn 19 års erfaring i finansmarkedene. I Alfred Berg har han hatt ulike stillinger i Sverige og i de andre nordiske land, i første omgang som produkt- og forretningsutvikling, og deretter i salgsorganisasjonen. Han har tidligere jobbet som bedriftsrådgiver med spesialisering i kapitalforvaltning. Scherp har en mastergrad i bedriftsøkonomi, og er i tillegg autorisert finansanalytiker CEFA (Certified European Financial Analyst).
214x260-lisa-stejmar Elisabeth Stejmar
Nordic Head of HR, Alfred BergElisabeth Stejmar er nordisk leder for HR i Alfred Berg Asset Management AB i Sverige. Stejmar tar et overordnet ansvar for HR i Norden. Hun har over 20 års erfaring som nordisk HR i finansmarkedet. Før Stejmar begynte hos Alfred Berg i 2012, jobbet hun som leder for HR i RBS, Xaar og ABB Treasury Center. Hennes tidligere erfaring omfatter 20 år i bransjen i forskjellige posisjoner.
214x260-sami-vartiainen Sami Vartiainen
Nordic COO, Alfred BergSami Vartiainen leder Operations og er leder for produktutvikling i Alfred Berg i Norden.  Han jobbet som porteføljeforvalter før han begynte hos Alfred Berg i 2005.Vartiainen har over 15 års erfaring fra finansbransjen som bl.a. administrerende direktør i Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland AB og i Alfred Berg Fondene Ltd. Vartiainen er utdannet ved i University of Pittsburgh i USA og Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

 

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.