Morningstar Fund Awards
13.03.2017
Nyheter og rapporter

Hat-trick for Alfred Berg

Morningstar annonserte torsdag 9. mars vinnerne av Morningstar Fund Awards 2017. Alfred Berg Gambak vant også i år kategorien norske aksjer. Fondet har dermed, som eneste norske fond noensinne, vunnet prisen tre år på rad og fire ganger totalt siste 10 år.

Morningstar nominerer hvert år tre fond i ulike kategorier basert på avkastning og risiko siste år, siste tre år og siste fem år. Alfred Berg har vært nominert i kategorien norske aksjer de siste fire årene og vunnet de siste tre årene. I 2015 og 2016 var Alfred Berg nominert med to av tre fond i kategorien norske aksjer.

Alfred Berg forvalter tre aktive norske aksjefond; Alfred Berg Gambak, Alfred Berg Aktiv og Alfred Berg Norge.

Samme emne

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Investment Grade

Vedtektene i verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Investment Grade endres herved etter Finanstilsynets godkjenning 16. Januar 2017.

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.