08.03.2016
Nyhetsstrøm

Alfred Berg vant også i år

Morningstar annonserte tirsdag 8. mars vinnerne av Morningstar Fund Awards 2016. Alfred Berg Gambak vant kategorien norske aksjer. Fondet vant også prisen i 2015. Alfred Berg Gambak er det første fondet som vinner prisen tre ganger.

Morningstar nominerer hvert år tre fond som de beste i ulike kategorier basert på avkastning og risiko siste år, siste tre år og siste fem år. Alfred Berg var i år nominert med to av tre fond i kategorien norske aksjer, Alfred Berg Gambak og Alfred Berg Norge. Begge fond var også nominert i fjor. Alfred Berg Norge var i år nominert for tredje år på rad.

Alfred Berg var også nominert i kategorien norske renter, og var dermed også i år eneste forvalter nominert i begge norske kategorier. I 2015 vant Alfred Berg, som første forvalter, begge norske kategorier.

Alfred Berg Gambak vant i 2015 også en Lipper Fund Award i kategorien norske aksjer. Dette basert på fondets gode resultater de siste 10 år.

Samme emne

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Investment Grade

Vedtektene i verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Investment Grade endres herved etter Finanstilsynets godkjenning 16. Januar 2017.

Del denne siden :

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.